Ar rotorinį rekuperatorių galima naudoti WC vėdinimui?

Klausimas:

Girdėjau kad, plokštelinis rekupas atsijungia dėl užšalimo pavojaus kai tik lauke paspaudžia šaltukas o rotorinis šalčio nebijo, tačiau rotorinio negalima naudoti ištraukimui iš WC kadangi ten maišosi oras. Ar yra rotorinių rekuperatorių su atskiru kanalų WC vėdinimui?

Atsakymas:

Yra rotorinių (rotacinių) rekuperatorių, kurie turi papildomą ištraukimo kanalą ir OVR funkciją (nuo išorinio signalo įrenginys padidina našumą iki maksimumo). Šis kanalas dažniausia naudojamas ištraukimui iš virtuvės gartraukio, bet galima naudoti ir ištraukimui iš WC. Per šį kanalą užterštas oras keliauja lauk, apeinant filtrą bei šilumokaitį (kanalas jungėsi tiesiai į ištraukimo ventiliatoriaus sekciją). Tokiu būdu galima išvengti, kad bet menkiausia dalis teršalų paklius į paduodamą orą.

Tačiau nereikia užmiršti, kad ta dalis oro, kuri nukreipiama aplink šilumokaičio, nešildo paduodamo oro ir proporcingai sumažėja rekuperatoriaus efektyvumo koeficientas. (jei 50% oro nukreipiama aplink tai – efektyvumas sumažės per pusę). Tokiu atvejų rekuperatorius mažiau pašildo tiekiamą orą ir automatiškai įsijungia elektrinis šildytuvas kuris pašildo orą iki nustatytos temperatūros. Kai šis kanalas naudojamas virtuvės gaubtui pajungti, kuris dirba trumpą laiką – tai elektros sąnaudos nėra didelės. O jei pajungti WC, kuris turėtu būti vėdinamas 24 valandas per parą – tai nuolat turėsite gerokai šaltesnį paduodamą orą, kurį reikės pašildyti iki kambario temperatūros.

Šiuolaikiniuose rotaciniuose rekuperatoriuse naudojamas, taip vadinamas, “stop sektorius“. To momentu kai rekuperatoriaus kanalai pereina iš ištraukimo pusės į padavimo pusę, esantis jose užterštas ištraukiamas oras galėtu pakliūti į paduodamą orą. Kad to neatsitiktu, padavimo zonos pradžioje įrengiamas stop sektorius, kuriame šviežias oras pravalo kanalus, tačiau šis oro mišinys nepatenką į patalpą, o keliauja atgal į ištraukimo pusę.

Tokiu būdu, šiose modeliuose oro maišymasis galimas tik per konstrukcijos nesandarumus, tačiau dėl slėgių skirtumo tik paduodamas oras gali patekti į ištraukiamą, o ne atvirkščiai. Toks maišymas neviršija 1.5%.

Tyrimai rodo, kad oro maišymosi problema yra grynai psichologinė. Paskaičiuokime. Tarkim, nėra stop sektoriaus ir bendras ištraukiamo oro kiekis yra 400m3/h , iš kurių 50 m3/h ištraukiama iš WC, kas sudaro 12.5%. Iš šių 12.5% į paduodamą orą gali pakliūti ne daugiau kaip 1.5%, kas sudaro mažiau nei 0.2% nuo bendro ištraukto oro kiekio, arba 0.75 m3/h. Bet blogas kvapas iš tualeto išsivėdina ne per valandą o, tarkim, per 3 min. Per 3 min. į paduodamą orą pakliūs ne daugiau kaip 3*0.75/60=0.0375m3 Palyginimui: išeinant iš tualeto, jus išleidžiate per duris ~ 2 m3, t.y. 50 kartų daugiau!

Parašyti užklausą …»