Vėdinimo sistemos: gyvenamojo namo ventiliacija. Projektavimas bei įrengimas.

trūksta patalpų ventiliacijos

Gyvenamojo namo ventiliacija turi būti padaryta itin kokybiškai – čia mes praleidžiame didesnę dalį savo gyvenimo!


Kuo blogas natūralus vėdinimas?

– Jis neveikia jei nėra oro pritekėjimo, o pradarius langus – plusta šaltas oras...»

Šiuolaikinis sprendimas namo vėdinimui – rekuperacinė vėdinimo sistema
Ekonomiško vėdinimo projektai:

Rašyti užklausa...»


Kuo blogas natūralus vėdinimas?

Yra klaidinga nuomonė, kad įrengus natūralaus vėdinimo kanalus sanmazguose – patalpų ventiliacijos problema bus pilnai išspręsta. Tai netiesa. Net jei sumontuosite ištraukimo ventiliatorius į ventiliacijos kanalus (ir įjungsite jos kad dirbtų visą parą, o ne 3 minutės po šviesos įjungimo, kaip dažniausiai pasitaiko) – jūs išspręsite tik pusę problemos. T.y. jūs įrengsite oro ištraukimą. Tačiau ši sistema negalės veikti jei nėra oro pritekėjimo. Kitaip iš patalpų būtų ištrauktas visas oras ir susidarytų vakuumas.

natūralus vėdinimas

Kai dar nebuvo išrasti sandarūs plastikiniai langai, žmonės naudodavo natūralią vėdinimo sistemą. Šviežias oras pritekėdavo per langų bei durų nesandarumus. Tiesa, pritekėdavo šaltas oras, kartu su lauko dulkėmis. Per tos pačius plyšius patekdavo ir lauko triukšmas. Be to, visas ventiliacijos procesas priklausydavo nuo vėjo bei lauko temperatūros. Prie langų visada galima buvo pajusti šaltą skersvėjį. Pagal fizikos dėsnius šaltas oras visada nusileidžia žemyn. Tad, grindis būdavo itin šaltos, nes ten nusilesdavo tą lauko oro dalis, kurios ne spėjo sušildyti radiatoriai, ir keliaudavo per visą butą link sanmazgo, iš kur oras buvo šalinamas per natūralaus vėdinimo kanalus.

Dabar žmonės investuoja didelius pinigus į sienų bei langų šilumos ir triukšmo izoliaciją. Bet jei pamiršti apie vėdinimą, jei namuose įrengta tik ištraukiamoji ventiliacija, tai netenka prasmės. Tam, kad jį veiktų, reikia oro pritekėjimo. Kitaip, net turint ventiliatorių, po kurio laiko nuo įjungimo, kai iš patalpų bus ištraukta truputi oro, o vietoje jo ne ateis naujas, name susidarys toks neigiamas slėgis, kurio ventiliatorius nepajėgs nugalėti. Jis suksis tuščiai ir nieko ne pūs. O išjungus ventiliatorių, visas tas oras, kurį ištraukiate, grįš per tą patį ventiliacijos kanalą atgal. Juk, patalpoje liko neigiamas slėgis ir jis išsilygins tiktai tada, kai namas įsiurbs į save tiek pat oro, kiek buvo pašalinta. Kad ne siurbtų per natūralius vėdinimo kanalus atgal, teks atsisakyti sandarumo languose ir grįžti prie pasenusio vėdinimo būdo: tam kad į patalpas patektų oras – darinėti langus, naudoti orlaides arba pastoviai laikyti langus mikroventiliacijos režime. Tokiu būdu, brangiai sumokėję už gerus langus ir izoliuotas sienas, kurie sukurti taip, kad nepraleisti šalčio, triukšmo bei dulkių – turėsite specialiai įleidinėti į namą tą šaltį, triukšmą bei dulkes, tam kad užtikrinti patalpų ventiliaciją.

Ką daryti? ...»

Šiuolaikinis sprendimas – šilumos rekuperacija

Rekuperatorius DAIKIN-VAM

Šiuolaikinėse vėdinimo sistemose naudojamas rekuperatorius, kuris ne tik ištraukia panaudotą orą iš patalpų bei tiekia "šviežią" lauko orą, bet ir pašildo jį, naudojant išmetamo oro šilumą. Gyvenamojo namo ventiliacijai geriausia naudoti rotacinį rekuperatorių, kuris atlieka ne tik šilumos rekuperaciją, bet ir, reikalui esant, gali grąžinti dalį drėgmės. Tokiu būdu 80-95% sumažinamos šilumos išlaidos oro šildymui ir dar beveik tiek pat sutaupoma energijos oro drėkinimui. Naudojant vienokį ar kitokį natūralu vėdinimą (kai oro pritekėjimas vykstą savaimė), išlaidos oro šildymui gali siekti 80% visų namo šilumos nuostolių. T.y. – vien tam, kad lauko oras patalpoje sušiltų iki kambario temperatūros, sunaudojama 4 kartus daugiau šilumos, nei namas išleidžia per sienas, stogą, grindis ir langų stiklus, kartų paėmus. Tad, šilumos rekuperacija vėdinime yra 4 kartus aktualesnis klausimas, nei namo šiltinimas. ...»

Rekuperatorius – nuolatinis oro švarumas

Rekuperatorius – visada švarus oras

Namuose pastoviai išsiskiria įvairus teršalai. Žmogaus odos dalelės, audinių pūkeliai, tinkas, besitrinančios visų kietųjų kūnų dalys virsta dulkėmis. Iš baldų bei interjero apdailos išsiskiria lakios medžiagos, kurių net labai maža koncentracija neigiamai veikia žmogaus sveikatą. Be to, žmogus (ypač – sergantis) iškvepia ne tik CO, bet ir tam tikrą kiekį virusų bei bakterijų, kurių koncentracija ore gali pavojingai didėti jei ventiliacija yra nepakankama. Taip pat, ant maisto produktų, drėgstančiuose kampuose ir net ant drėgnų sienų – gali veisis įvairus kenksmingi sveikatai mikroorganizmai, pvz. – pelėsiai. Pelėsių sporos bei kiti išvardinti teršalai skraido ore ir skatina kvėpavimo takų susergimus bei įvairias alergiškas reakcijas. Kai turite nuolat veikiančią vėdinimo sistemą, visi išvardinti teršalai yra pašalinami iš namo ir oras atskiedžiamas švariu. Tačiau, natūralaus vėdinimo įrengimas dažniausiai sąlygoja tai, kad žiema žmonės stengiasi oro pritekėjimą sumažinti kiek tik sugeba. Oro kaita pasidaro kelis kartus mažesnė, o teršalų koncentracija, atitinkamai – kelis kartus didesnė. Sergamumas ir bendras nuovargis dėl lengvo apsinuodijimo esančiais ore teršalais – taip pat juntamai padidėtų.

O rekuperacinės vėdinimo sistemos ne gaila leisti pilnu pajėgumu ir be sustojimų. Juk rekuperacija, pašildo tiekiamą orą beveik iki kambario temperatūros ir tam ne naudoja jokių energijos šaltinių, apart išmetamo oro. Nėra prasmės apriboti oro kaitą dėl šilumos ekonomijos. Rotacinio rekuperatorius įrengimas, kuris pastoviai palaikytų reikiamą oro apykaita (bei norimą drėgnumą), garantuotų oro švarumą 24 val. per parą.

Be to, kai oras paduodamas ne per įprastas orlaides, o per rekuperatoriaus filtrus – tai neleidžia patekti į namą mašalams, lauko dulkėms, žiedadulkėms ir t.t. Tai yra ypač aktualu alergiškiems žmonėms. ...»

Rotacinis rekuperatorius – optimalus oro drėgnumas.

Rotacinis rekuperatorius

Žiema lauko ore yra labai mažai drėgmės ir patalpose oras pasidaro per sausas. Ko mažesnė temperatūra lauke – to didesnė sauso oro problema, ypač – kai, norint užtikrinti oro švarumą, palaikomas nemažas tiekiamo oro srautas. Kai oras yra per sausau džiūsta kvėpavimo takų gleivinė ir prasčiau atlieka savo funkciją: sulaikyti esančias ore bakterijas, dulkės ir t.t. Pasekmė – padidėja sergamumas kvėpavimo takų ligomis, tame tarpe – gripu. Padažnėja astmos priepuoliai.

Rotacinis rekuperatorius išsprendžia šią problema, gražindamas išmetamo oro drėgmę į tiekiamą orą. Be to, tai sutaupo šiluminę energiją, kurią būtu eikvojamą, jei patalpos orą drėkintumėte kitais būdais. Galima drėkinti orą dažniau plaunant grindis, kabinant ant radiatorių puodus su vandenių, ar purški purškiant vandenį į orą, tačiau tam, kad vandens lašai pavirstų garais, reikia jiems perduoti šiluminė energiją. Šį energiją imama iš patalpos oro, kuris perduodamas energiją atvėsta. Rekuperatoriuje tiekiamo oro drėkinimui naudojama išmetamo oro šiluma.

Daugiau info: rotaciniai rekuperatoriai ...»

Rotaciniai rekuperatoriai – dviguba energijos ekonomija

Rotaciniai rekuperatoriai taupo dvigubai

Rotaciniai rekuperatoriai (kitaip vadina – rotoriniai rekuperatoriai) taupo ne tik šilumą, bet ir drėgmę. Jie turi ne tik gera temperatūrinį efektyvumo koeficientą, bet ir ne ką prastesnį bendrą šilumos grąžinimo koeficientą. Kaip žinia, oro šiluma (entalpija) yra proporcinga kaip temperatūrai, taip ir drėgmės kiekiui ore. Sausas oras turi savyje dvigubai mažiau energijos, nei drėgnas. Rotacinis rekuperatorius žiema gali grąžinti iki 93% drėgmės. Tad patenkančio į patalpas orą nereikia papildomai drėkinti. Tai papildomai sutaupo tiek energijos, kiek prireiktų jei sausą orą reikėtų dar kartą pašildyti nuo 0 iki +20ºC. Kai kalbama apie baseino ar panašių patalpų ventiliaciją, kur yra drėgmės perteklius, pakanką tokio rekuperatoriaus, kuris turi gerą temperatūrinį koeficientą. Pvz. – priešpriešinių srautų rekuperatoriaus. Jis, tiesiog, maksimaliai pašildo sausą lauko orą ir tiekia į patalpas. Tačiau, kai per sausas oras patenka į įprastus gyvenamuosius kambarius, jis iškart pradeda garinti vandenį iš atvirų vandens šaltinių bei iš visur, iš kur tik įmanomą (įskaitant žmogaus odą, žemę vazonuose, baldus, sienas, drabužius – viską, kur normaliame stovyje išsilaiko tam tikras drėgnumo %). Prie 0ºC lauke, ore trūksta ~8 g/m³ drėgmės. Tam kad išgarinti 1 g. drėgmės, kubas oro sunaudoja tiek energijos, kad atvėsta per 2.5ºC. Suprantama, realiuose sąlygose, oro temperatūra kambaryje pastebimai ne mažėja, nes įsijungia šildymas ir pašildo vėstanti orą. Tačiau, tuomet šildymas veikia kur kas didesnių pajėgumu, nei galėtų, jei į patalpas būtų tiekiamas oras, jau prisotintas pakankamu drėgmės kiekiu. Jei paimtumėme du absoliučiai vienodus namus, kur palaikomas vienodas vėdinimo bei drėgnumo režimas, ir palygintumėme šildymo sąskaitas, tai pastebėtumėme, kad rotorinio rekuperatoriaus įrengimas sutaupo dvigubai daugiau pinigų, nei vėdinimo sistema su pačiu geriausiu priešpriešinių srautų rekuperatoriumi. ...»


Rekuperacine sistema – tai komfortas

Rekuperacine sistema - komfortas

– Įrengus namuose rekuperacinę vėdinimo sistemą, galėsite mėgautis visais sandaraus namo privalumais. Šalti skersvėjai, triukšmas, dulkės ir mašalai liks už lango.

– Vieną kartą užprogramavę rekuperacinės sistemos režimų keitimo grafiką, jūs pamiršite apie būtinybę rūpintis namo ventiliacija. Vėdinimo sistema pati prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų kaip lauke, taip ir namo viduje.

– Langai intensyviai apipučiami šiltu kambario oru, vidinis stiklas greičiau šyla ir jo temperatūra yra gerokai aukštesnė. Tas leidžia ne tik išvengti rasojimo, bet ir užkerta kelią besileidžiantis nuo lango šaltam skersvėjui.

– Jei teisingai parinkti paduodamo oro srautus bei oro judėjimo schemą name, oras bus intensyviai maišomas visoje ertmėje. Šilumą, kylančią į viršų nuo šildomų grindų ar radiatorių, ne pasiliks palubėje, o bus gražintą į darbo zoną ir tolygiai paskirstyta visoje ertmėje. Šiltas oras prie grindų reiškia, kad grindys išlieka daug šiltesnės. ...»


Rekuperatoriaus valdymo pultas

Ventiliacijos automatinis valdymas:

Rekuperatorius valdomas programuojamo distancinio pulto pagalba. Pultas leidžia užprogramuoti vėdimo režimą kiekvienai savaitės dienai. Pvz. galima sustabdyti vėdinimą dienos metu, kai namuose nieko nėra. O vasaros naktimis, atvirkščiai – paleisti rekuperatorių pilnu pajėgumu, kad vėsus oras galėtų atšaldyti įkaitusias namo sienas. Užsisakę rekuperatorių su papildoma tinklo plokšte, galėsite jis valdyti iš kompiuterio arba iš smartfono. ...»


Ekonomiško vėdinimo projektai: ventiliacija pasyviam namui

Pasyvaus namo ventiliacija: žemės šilumokaitis

Pagal jūsų paklausimą patyręs projektuotojas paruoš individualų jūsų namo vėdinimo projektą bei apskaičiuos preliminarią sąmatą. Daugiau negu 15-os metų patirtis ir nuolatinis susidomėjimas šiuolaikiniais pasiekimais vėdinimo srityje leidžia teigti, kad mūsų specialistai galės pasiūlyti optimalų ventiliacijos sprendimą. ...»


Dabar daug pastatų statoma, taikant pasyvaus namo technologiją. Ji leidžia daug sumažinti energijos vartojimą bei panaudoti šildymui gamtos atsinaujinančius energijos šaltinius – saulę, vėją ir įvairius šilumos siurblius. Gerai izoliuotame name šilumos (šalčio) poreikis vėdinimui yra 5-10 kartų didesnis nei reikėtų namo šildymui, kuriame nebūtų oro kaitos. Tad, geros vėdinimo sistemos įrengimas yra daug aktualesnis ir čia reikia pasirinkti optimalų vėdinimo projektą. Vienas tokių variantų – centralizuota namo vėdinimo - kondicionavimo sistema su šilumos siurbliu oras-oras.

Priešpriešinių srautų rekuperatorius

Priešpriešinių srautų rekuperatorius

Kitas variantas – rekuperacinė sistema su priešpriešinių srautų rekuperatoriumi, kuris turi itin aukštą temperatūrinį efektyvumo koeficientą. Pasyvaus namo standartai numato taikyti vėdinimui gerokai sumažintos oro apykaitos normas. Tad patalpose, net žiema, kai iš lauko tiekiamas labai sausas oras, name gali atsirasti drėgmės pertekliaus pavojus. Tuomet atkrenta būtinybė naudoti rotacinį rekuperatorių, kuris žiema išsaugo patalpos drėgnumą. Norint naudoti ribotą oro kaitą, patartinas priešpriešinių srautų plokštelinio rekuperatorius montavimas. (Aiškų, taikant kelis kartus mažesnę oro kaitą, kentės oro švarumas, bet norint taupyti šilumą, reikia kažką aukoti. O pasibaigus šildymo sezonui, bus galima tiesiog atidaryti langus).

Žemės šilumokaitis vėdinimui

žemės šilumokaitis

Kaip žinoma, priešpriešinių srautų rekuperatorius dėl užšalimo pavojaus negali dirbti Lietuvos klimate. Reikalaujama, kad prieš patenkant į rekuperatorių, lauko oras būtu pašildytas iki teigiamos temperatūros. Tam gali būti naudojama atsinaujinanti energija, įrengiant vienokį ar kitokį žemės šilumokaitį. Anksčiau tam darydavo požeminį oro paėmimo kanalą, arba pralesdavo paimamą orą per skaldos sluoksnį. Kur kas geresnis variantas – panaudoti vandenį, cirkuliuojantį geoterminio šildymo sistemoje. Arba, jei tokios nėra – įrengti atskirą geoterminį kontūrą. Teigiamos temperatūros neužšąlantis vandens tirpalas paduodamas į papildomą kanalinį šildytuvą prieš rekuperatorių ir pašildys lauko orą iki 0ºC. Tokių būdu apsaugos rekuperatorių nuo užšalimo. ...»

Natūralus kondicionavimas: pasyvaus vėsinimo funkcija

pasyvus vėsinimas

Vėdinimo sistemos įrengimas su pasyvaus vėsinimo funkcija pagrįstas tuo, kad naktį temperatūra yra ~10ºC žemesnė negu diena. Tokių būdu be jokių papildomų energijos snaudų, gauname vėsų orą. Vėdinimo sistemos projektas numato galimybė naktį kelis kartus padidinti apykaitą, kad paduodamas iš lauko šaltas oro srautas spėtu taip atvėsinti vidinės sienas, kad vėsuma išliktų visą dieną. Suprantama, dienos metu ventiliacija turi būti apribota iki minimumo, tam kad vėsuma išsilaikytų kuo ilgiau.

Kitas pasyvaus kondicionavimo variantas, naudojantis tik atsinaujinančios energijos šaltinius – vėdinimo sistemoje galima numatyti kanalinį kaloriferį, per kurį būtų praleidžiamas šaltas vanduo iš taip vadinamo - vandenio žemės šilumokaičio (užkasto po žemė vamzdžio). Taip pat pasyviam vėsinimui galima naudoti vandenį iš geoterminio kontūro, jei toks buvo įrengtas namo šildymo sistemai. ...»

Dėje, tokia sistema tinka tik namams su labai mažu šaldymo poreikių ir tik žmonėms, kurių reikalavimai vėsinimui yra itin kuklus. O statistika rodo, kad šiais laikais dažniausiai statomi namai su dideliais langų plotais, kurių šaldymo poreikis vidutiniškai sudaro ~10kW. O pasyvaus vėsinimo sistemos geriausių atvejų suteikia 2-3kW vėsinimo galios. Tokiems namams geriau – kompleksinės orinio šildymo - kondicionavimo - vėdinimo sistemos įrengimas...»

Atsinaujinančios energijos šaltiniai:

Atsinaujinančios energijos šaltiniai namo vėdinimo sistemai

Pastaruoju metu namo šildymui bei karšto vandens ruošimui dažnai naudojami saulės kolektoriai, šilumos siurbliai bei kiti atsinaujinančios energijos šaltiniai. Rengiant namo vėdinimo projektą, galima pasirinkti tokią ventiliacijos sistemą, kuri atliks ne tik vėdinimo funkciją, bet ir šildys bei vėsins visą namą, panaudodama šilumos siurblį bei atsinaujinančios energijos šaltinius – gruntą arba lauko orą. Efektyviausias yra geoterminis šildymas, kai šiluminė energija “siurbiama“ iš žemės. Šilumos siurblys gruntas-oras gali ne tik užtikrinti orinio šildymo bei kondicionavimo sistemos darbą, bet ir ruošti karštą vandenį. Tačiau, šis sprendimas reikalauja požeminio kontūro įrengimo, o tam ne visada yra techninės ir finansinės galimybės.

Paprastesnis bei mažesnių investicijų reikalaujantis būdas – įrengti orinio šildymo sistemą su kanaliniu šilumos siurbliu “oras-oras“. Šilumos siurblys išspaudžia energiją iš lauko oro. Sunaudojant 1kW elektros, gaunama 3-5kW šilumos. Į namą tiekiamas pašildytas oras ir tiesiog užpildo patalpas, sudarydamas reikiamos temperatūros aplinką. Kai oras kambaryje atvėsta, dalis jo paimama, sumaišoma su šviežių lauko oru, vėl pašildoma ir per vėdinimo sistema paduodama atgal į patalpas. Rekuperatorius yra įkomponuotas į šią kompleksinė orinio šildymo - kondicionavimo - vėdinimo sistema. ir atsako už oro ištraukimą iš nešvarių patalpų bei už paimamo iš lauko oro pašildymą.

Vienos kompleksinės orinio šildymo - vėdinimo - kondicionavimo sistemos įrengimas ne tik leidžia pasiekti didesnio komforto ir gauti labiau ekonomišką šildymo sistemą, bet ir sutaupo investicijas. Įrengti atskirai grindinį šildymą, vėdinimą ir kondicionavimą kainos 3-4 kartus brangiau. ...»

Ypatingos paskirties patalpų ventiliacija

Ypatingos paskirties patalpos: pirtis, sporto salė, biliardinė ar namų kinas – kelia visai kitokius reikalavimus vėdinimui nei kitos gyvenamos patalpos. Be to, jos naudojamos tik retkarčiais. Jose ne visada apsimoka įrenginėti atskirą vėdinimo sistemą. Yra visa eilė paprastu sprendimų kaip galima vėdinti šias patalpas, panaudojant bendrą namo vėdinimo sistemą.

O jei name yra baseinas, tai reikalauja visai kitokios vėdinimo sistemos. Aiškų, galima montuoti paprastą ventiliacija, be ypatingų reikalavimų, o drėgmės šalinimui įrengti drėgmės surinkėją, bet toks sprendimas yra labai neefektyvus. Sausintuvas naudos labai daug energijos, o vėdinimo sistema paduos kur kas vėsesnį orą nei norėtųsi. Optimaliame vėdinimo projekte apskaičiuojami tokie ventiliacijos režimai, kad leidžia palaikyti norimą drėgnumą vien vėdinimo sistemos pagalba. ...»

Nepamirškime vėdinimo projekto pagrindų!

Projektuojant gyvenamųjų namų vėdinimą daug dėmesio skiriame, iš pirmos pažiūros antraeilėms dalykams:

    Vėdinimo projektas: Oro paskirstimas
  • Pasirinkti oro padavimo bei ištraukimo taškus taip, kad užtikrintų teisingą oro judėjimą kiekvienoje patalpoje ir bendrai pastate. Teisinga oro judėjimo schema ne tik užtikrina, kad kvapai ir kiti teršalai nepatektu į "švarias zonas", bet ir – padidina šildymo sistemos efektyvumą bei leidžia išvengti šalto oro srovių prie langų, palei grindys ir t.t.
  • Panaudoti geriausiai tinkančius oro paskirstymo prietaisus, tam kad būtų galima kiekvienoje patalpoje teisingai sureguliuoti oro kiekius, oro judėjimo greitį ir kryptį.
  • Užtikrinti triukšmo slopinimą, bei priemonės kad garsai iš vienos patalpos per ortakius nepersiduotu į kitą.
  • Įkomponuoti vėdinimo įrangą į jūsų pasirinktą patalpų dizainą.

Parašyti užklausa...»

Rekuperatorių modelių pasirinkimas:

Rekuperatoriai Komfovent

Horizontalus, vertikalus bei pakabinami palubiniai rekuperatoriai pritaikyti montuoti pačiuose įvairiausiose vietose.

Rekuperatorius gali turėti specialų kanalą virtuvinio gaubto pajungimui. Taip pat yra modelis skirtas montuoti virtuvėje kartu su ištraukimo gaubtu. ...»

Vėdinimo sistemos projektavimas ir montavimas – kartu

Atliekame ventiliacijos įrengimą "nuo projektavimo iki rakto", pradedant nuo vėdinimo projekto parengimo ir baigiant ventiliacijos sistemos montavimų bei oro srautų reguliavimų. ...»