Orinio šildymo sistemos

Norite taupyti pinigus? Mūsų projektuotojai padės pasirinkti optimalų sprendimą!

Namo šildymas bei vėdinimas

Orinis šildymas - kas tai?

Orinis šildymas – tai patalpų šildymas šilto oro srautais. Šildymo sistemos projektą geriausia daryti taip, kad karšto oro srautai viso pirma atitvertų patalpą nuo šalčio šaltinio (langų, vartų, durų), o po to būtų nukreipiami į darbo zoną. Kai labiausiai šildoma ten, iš kur išeina šiluma, visoje patalpoje išlieka vienoda temperatūra. Antrą eilę šildomą ten, kur labiausiai reikia - žmonių buvimo zona. Tai suteikia komfortą, net tuo atveju, kai ne visa patalpa spėjo įšilti. Kadangi orinis šildymas leidžia itin greitai pakelti oro temperatūrą reikiamose vietose, galima taupyti, išjungiant šildymą kai patalpose nėra žmonių, arba bent jau - sumažinti palaikomą temperatūrą. Jungiant orinį šildymą prieš pat darbą, sienos, grindys bei nuošali esantis daiktai gali ilgą laiką išlikti gerokai šaltesnį, bet žmones jausis komfortiškai, nes jos sups šiltas oras.

Jei reikia šildyti tik darbo zoną, tada šildymo projektas numato taip vadinamą - oro dušą, kai šilto oro srautas paduodamas tiesiogiai į darbo zoną ir šildo tik ją. Ir pirmas, ir antras būdas leidžia juntamai sumažinti energijos sąnaudos, kadangi nenaudojama patalpos ertmė ir ypač - sienos, šildomos gerokai mažiau ir atitinkamai - mažiau šilumos išleidžia į lauką.

Orinis šildymas - kada tai aktualu:

Namo kompleksinė orinio šildymo - kondicionavimo - vėdinimo sistema

Orinio šildymo sistemos įrengimas gyvenamajame name

Palyginus nedidelis šiuolaikinių namų šilumos poreikis leidžia montuoti kompaktišką centralizuota vėdinimo - orinio šildymo - kondicionavimo sistemą su kanalinių kondicionieriumi oro tiekimui – net holo palubėje. Rekuperatorius yra įkomponuotas į šią kompleksinė orinio šildymo - kondicionavimo - vėdinimo sistema. Jis atsako už oro ištraukimą iš nešvarių patalpų bei už paimamo iš lauko oro pašildymą. Palubinis rekuperatorius gali būti įrengtas šalia, arba montuojamas bet kurios kitos pagalbinės patalpos palubėje. Naudojama pažangia atsinaujinančios energijos šaltinių technologija.

DAIKIN šilumos siurblys orinio šildymo - kondicionavimo sistemai

Šilumos siurblys oras-oras išspaudžia energiją iš lauko oro. Sunaudojant 1kW elektros, gaunama 3-5kW šilumos. Greitas veikimas ir tikslus šilumos paskirstymas leidžia labai tiksliai reguliuoti temperatūrą kambariuose ir išvengti nereikalingų išlaidų, šildant namą daugiau nei reikia. Be to, galima taupyti, kai taimeris išjungia šildymą dieną, kai name nieko ne būna, arba – sumažina temperatūrą naktį. Kai taimeris įjungs šildymą pusvalandį prieš atsikėlimą, šilumos siurblys suspės pilnai sušildyti orą visose patalpose. Dar vienas privalumas – į kanalinės orinio šildymo sistemos ortakius galima sumontuoti tiek triukšmo slopinimo priemonių, kad nuslopinti triukšmą žemiau žmogaus girdimumo ribos. Taip pat yra galimybė parinkti tokias oro išleidimo groteles, kad oro judėjimas bus kur kas švelnesnis nei įprastuose vėdinimo sistemose. ...»

Orinio šildymo sistema yra, ko gero, komfortabiliausia bei ekonomiškiausia iš visų žinomų technologijų. Be to - pigus įrengimas. Į kambarius tiekiamas pašildytas iki reikiamos temperatūros oras ir tiesiog užpildo visą ertmę, sudarydamas reikiamos temperatūros aplinką.

Namo grindinio šildymo sistema

Vandeninės šildymo sistemos tam reikalui naudoja visą eilę tarpinių šilumos nešėjų. Kiekviename žingsnyje naudojamos, ne taip jau pigiai kainojančios, priemonės ir patiriami tam tikri šilumos nuostoliai. Pradžioje katilas, ar šilumos siurblys pašildo vandenį ir perduoda į boilerį. Energija naudojama, kad įkaitinti gan didelį vandens kiekį. Po tuo vanduo turi įšildyti visą masę betono sluoksnio po grindimis. Po tuo betonas turi perduoti šilumą per grindys (ir tuomet grindis šildymas prarandą dalį šilumos, kuri nuteka per izoliaciją į gruntą). Jei sudėtos "šiltos", pvz. – medinės grindys, nuo kurių ne šąla kojos, tai šiluma per jos perduodama sunkiau ir kur kas didesnė šilumos dalis spėja nukeliauti iš betono į žemę. Ir pagaliau, kai įšyla grindų paviršius, jis pradeda šildyti patalpos orą. O tas oras – baldus, sienas ir t.t.

...Tiesa, šiltas oras ne iškart nukeliauja ten, kur jo labiausia reikia – į daugiausiai atvėsusią zoną prie lango. Pradžioje jis pakyla ten, kur jo mažiausia reikia - į palubę. Stogo perdanga įšyla daugiau nei visas kambarys, dėl kuo padidėja šilumos nuostoliai. » Ir tik kai nuo lango pasitraukia, atvėsęs ten ir nuslinkęs žemyn oras, tada šiluma iš palubės užima atsilaisvinusia vietą prie lango. Tai pats painiausias kelias, kuri galima tik sugalvoti. Radiatoriai šio atžvilgiu atrodo kur kas patraukliau. Kylantis nuo radiatoriaus šiltas oras iškart pasitinka besileidžianti nuo lango šaltą srautą ir neutralizuoja jį, neleisdamas nukeliauti į patalpos gilumą. Jei radiatorius uždengia visą lango plotį, vidury patalpos išlieka pastovi temperatūra, nes iš ten šilumai nėra per ką išeiti. Langas yra atitvertas, o per lubas ir sienas šilumos nuostoliai yra ~10 kurtų mažesni.

Grindinio šildymo sistemos trukumai

Tiesa, jei stovėti ne prie lango, kur vaikšto atvėsusio oro srovės, o patalpos gilumoje – teoriškai galima pasimėgauti vos pastebima, kylančia nuo grindų šiluma, nes ten juda, kur kas šiltesnis nei reikia, oras, dar neatidavęs savo šilumos, skirtos langų, sienų, bei stogo šildymui. ...Abejotinas malonumas, jei ne mėgstate temperatūros perkryčių vieno kambario ribose.

Ofisų orinis šildymas-kondicionavimas

Orinio šildymo sistema be jokių tarpininkų pašildo orą ir per grotelės, specialiai parinktose vietose, pučia į ten, kur labiausiai reikia. Kai oras kambaryje atvėsta, dalis jo paimama, sumaišoma su šviežių lauko oru, vėl pašildoma ir paduodama atgal į patalpas. Kartų - filtruojama nuo kambario dulkų, kvapų bei bakterijų, naudojant aktyvius kondicionieriaus filtrus. Prie tiekiamo oro pamaišoma iš anksto apskaičiuota šviežio oro porciją, tad per tos pačius ortakius atliekamas ir namo orinis šildymas ir vėdinimas (o vasarą - kondicionavimas). Optimalus orinio šildymo sistemos projektas numato, kad oras recirkulacijai paimamas priešingame kambario gale, tad oro judėjimas apima visą ertmę. Oras pastoviai maišomas visoje patalpos ertmėje, kas užtikrina vienodą temperatūrą. Be to, orinio šildymo sistema realizuoja oro pasikeitimą ~3 kartus/val visose namo kambariuose. Tad jei viename iš kambarių susirinktų daugiau žmonių ir pakiltų temperatūra, didelė oro kaita gan greitai išlygins skirtumus tarp patalpų. Analogiškai, skirtingai nuo įprastos vėdinimo sistemos su minimalia apykaita, tame kambaryje ne bus juntamas šviežio oro trukumas. Juk, tiekiamo oro kiekis yra 3 kartus didesnis. Ir nors lauko oro dalis tiekiamame ore yra nedidelė, bet tas oras kuris recirkuliuojamas iš kitų patalpų yra beveik toks pat švarus, kaip lauko. Jei dauguma žmonių susirinko viename kambaryje, kitose - tiesiog, ne buvo kam gadinti tuo oro.

šilumos ekonomija

Vienos kompleksinės orinio šildymo - vėdinimo - kondicionavimo sistemos įrengimas ne tik leidžia pasiekti didesnio komforto ir gauti labiau ekonomišką šildymo sistemą, bet ir sutaupo investicijas. Įrengti atskirai grindinį šildymą, vėdinimą ir kondicionavimą kainos 3-4 kartus brangiau. ...»

Geoterminis namų šildymas.

Geoterminio šildymo projektavimas

Energija brangsta. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas jau yra ne tik geras būdas taupyti, bet ir būtinybė, užfiksuota statybos normose. Šiai dienai didžiausią ekonomiją leidžia pasiekti geoterminio šildymo sistemos. Nors geoterminis šildymas reikalauja nemažų investicijų, šie pinigai ir atsiperka dvigubai greičiau. Kol kas labiau paplitę yra gruntas-vanduo šilumos siurbliai, kurie yra skirti ruošti karštą vandenį tradiciniai grindinio šildymo sistemai. Nors prie grindinio šildymo žmonės yra labiau pripratę, tačiau jis turėjo privalumų tik prastai izoliuotose arba itin aukštuose patalpose, kai reikia sušildyti orą bent ten, kur dažniausia randasi žmonės - vidurį kambario bei arčiau grindų, nes kylanti į viršų šilumą greitai iškeliauja per stogą, o nuo prastai izoliuotų langų bei sienų šaltis slinkdavo žemyn ir šaldė grindys. Tačiau, šiuolaikinėse namuose grindinis šildymas nėra pats tinkamiausias būdas, ypač jei kambaryje daug langų. ...»

Šilumos siurblių gruntas-oras montavimas

Gerokai ekonomiškesnė bei komfortiškesnė yra kompleksinė orinio šildymo - kondicionavimo bei vėdinimo sistema su gruntas-oras šilumos siurbliu. Vienas įrenginys, vienos ortakių sistemos montavimas ir - visos 3 funkcijos: namo šildymas, kondicionavimas ir šviežio oro tiekimas. Priedo – egzistuoja šilumos siurblių modeliai, kurie dar gamina ir karštą vandenį. Labai patraukliai atrodo ir tai, kad kondicionavimui vasara naudojamas natūralus šaltis. Geoterminio šildymo sistemos kontūre (gręžinyje) vanduo pastoviai išlieka +4°C temperatūros. Tad jis sugeba atvėsinti orą, nejungiant kompresoriaus. Tuomet efektyvumo koeficientas gali siekti COP=15. (To tarpų, įprastuose kondicionieriuose COP=3-5 ir tam kad "pagaminti" 3-5kW šalčio jie sunaudos 1kW elektros, tuo tarpu kai geoterminis siurblys gruntas-oras už tą 1kW elektros "pagamins" net 15kW šalčio). ...»

Vėdinimo-orinio šildymo sistemos projektavimas komercijai.

Komercinių patalpų vėdinimas-kondicionavimas-orinis šildymas

Kompleksinės orinio šildymo bei vėdinimo sistemos įrengimas labai patraukliai atrodo kavinėse, kino teatruose, sporto klubuose, pasitarimų salėse, ypatingo švarumo patalpose. Ten, kur reikia tiekti daug oro, (pvz. – dėl didelio žmonių kiekio) – galima tą orą tiekti, naudojant ne rekuperatorių, o kanalinį kondicionierių. Esant reikalui, kondicionierius tą orą gali pašildyti kur kas stipriau nei rekuperatorius – iki temperatūros gerokai didesnes, nei patalpoje. Tokiu būdu, teksite į patalpas daugiau šilumos nei reikėjo vien lauko orui pašildyti ir gausite pastato orinį šildymą. O vasarą kondicionierius analogiškai gali atvėsinti tiekiamą orą ir turėsite ne tik vėdinimą, bet ir kondicionavimą. Be to – labai ekonomišką šildymą bei kondicionavimą, nes šiluma gaminama šilumos siurbliu su koeficientų COP=3-5. (T.y. – galiojanti el. tarifą dalinkite iš 3-5 ir gausite daug patrauklesnė kWh kainą, nei šildant dujomis ar iš miesto šilumos tinklų).

Sutapdintos orinio šildymo - vėdinimo sistemos projektavimas taip pat yra ypač aktualus kavinėms, šildomoms dirbtuvėms, chemijos bei medicinos pramonei, kur technologijos procesas reikalauja ištraukinėti per gaubtus ir šalinti iš patalpų labai didelį oro kiekį. Tuomet reikia organizuoti, kad į patalpas patektų toks pat oro kiekis iš lauko. Kad ne šaldyti patalpų žiemą, įleidžiant orą per langus, geriausia oro tiekimui tiktų kanalinio kondicionieriaus montavimas. ...»

Pramoninės orinio šildymo sistemos

    Orinio šildymo įrenginys Volcano
  • Aukštos lubos – orinio šildymo sistemos įrengimas leidžia aktyviai maišyti orą visoje patalpos ertmėje, užtikrinant vienodą temperatūrą. Visose kitose šildymo sistemose šiltas oras kyla į viršų, susikaupdamas palubėje. Jei nėra ventiliatorių, kurie iš palubės gali grąžinti orą žemyn, su kiekvienu metrų aukščio oro temperatūrą bus aukštesnė 2,3°C. Pvz. jei patalpos aukštis yra 4m. ir prie grindų bus +22°C, oras palubėje sušils iki +31,2°C. Vadinasi per stogą šilumą išeidinės tokių greičių, lyg patalpą būtų įkaitintą iki +31,2°C. Be to, jei patalpoje yra ištraukimo ventiliacija, kuri šalina orą iš viršutinės zonos – šilumos nuostoliai bus dar didesni, nes ji į lauką orą išmes net +31,2°C temperatūros orą.
  • Orinis šildymas pramonėje
  • Reikia šildyti tik darbo zoną - orinio šildymo montavimas atliekamas taip, kad pusti šiltą orą tik į vieną zoną. Tokių būdu, įrengiamas "oro dušas" po kurio randasi, paliekant visą likusią pastatą šaltu.
  • Reikia šildyti tik darbo metu - orinio šildymo įrengimas gali gerokai sumažinti energijos suvartojimą, šildant patalpas tik darbo metu. Kadangi orinis šildymas leidžia labai greitai sušildyti orą patalpoje, tai šildymą galima įjungti pusvalandį-valandą prieš darbo pradžią ir išjungti iškart, kai baigsis darbo pamaina.
  • Orinio šildymo įrengimas pramonėje
  • Laikinas šildymas - pvz. statybose, labai patogu naudoti pernešamus šiluminius ventiliatorius arba "šilumos patrankas", kai nuolatinė šildymo sistema dar neįrengta. Kitas variantas - orinio šildymo sistemos montavimas yra geras sprendimas, kai patalpos eksploatuojamos su didelėmis pertraukomis. Pirma - galima greitai pasiekti norimą temperatūrą, nepaisant užšaldytų sienų. Antrą - galima įrengti orinio šildymo sistemą, kur ne naudojamas vanduo, tad ne bus užšalimo pavojaus, jei pastatas peršals žemiau nulio. ...»

Oro užuolaidos:

Oro užuolaidos įrengimas

Oro užuolaidos įrengimas - patalpoms, kuriose yra dažnai atidaromos lauko durys (vartai), pvz. sandėliams, autoremonto boksams, dirbtuvėms ir t.t. Teisingai įrengta oro užuolaida sustabdo šalto oro srautą pro duris. Galingas šildytuvas leidžia tuojau pat kompensuoti šilumos nuostolius per atidarytus vartus ir išsaugoti temperatūrą patalpoje. T.y. - kai darinėjamos durys, darbuotojai viduje nekenčia nuo šaltų skersvėjų.

Pramoninė oro užuolaida vartams

Kai kuriais atvejais oro užuolaida taip pat galima naudoti vietoje pagrindinės šildymo sistemos. Jei tinkamai apskaičiuoti oro užuolaidos galingumą bei projekte numatyti automatikos įrengimą, kuri įjungtų šildymą, ne tik, kai atsidaro vartai, bet ir tuomet jei temperatūra patalpoje nukrenta žemiau nustatytos – turėsite visos patalpos orinio šildymo sistemą. Vartų oro užuolaidos turi galimybė įrengti lauko oro paėmimo kanalą. Tokiu būdu galima spręsti ir patalpų ventiliaciją. ...»


Ar informacija buvo naudinga? ->